Przedszkole nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim

W ostatnim tygodniu kwietnia w grupie V odbyły się zajęcia, które miały na celu rozbudzić i utrwalić w dzieciach poczucie tożsamości narodowej i szacunek dla narodowych symboli. Dzieci przypomniały sobie, jak wygląda godło i flaga Polski. Wysłuchały wiersza „Barwy ojczyste” Cz. Janczarskiego, do którego wykonały piękne prace plastyczne, które można było podziwiać na gazetce w szatni. Recytowaliśmy wiersz „Katechizm polskiego dziecka” Wł. Bełzy. Później w postawie na baczność zaśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”.

Skip to content