Przedszkole nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim

Dokumenty do pobrania:

Korzystanie z urządzeń elektronicznych przez dzieci (smartfonów, zabawek grających, oglądanie TV) a zabawy tradycyjne i zabawy    z rodzicami.


Naukowcy z Dziecięcego Centrum Medycznego w Cincinnati przeprowadzili badania dotyczące wpływu smartfonów na rozwój mózgów dzieci. Amerykańscy naukowcy przyjrzeli się zmianom, jakie zachodzą w mózgach dzieci używających smartfonów. Badania prowadzone były na grupie dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. Wyniki badań zaskoczyły naukowców. Okazało się, że tak małe dzieci korzystające z dotykowych ekranów mają znacznie mniej substancji białej w mózgach. Jest to substancja komórkowa oplatająca mózg, jej zadaniem jest szybsze transportowanie informacji wewnątrz mózgu. Najistotniejszy wpływ na rozwój dziecka ma to, jak zostanie ukształtowany jego mózg w okresie jego najintensywniejszego rozwoju. W tym okresie pojawia się jednak wiele urządzeń elektronicznych. Smartfony, tablety i inne urządzenia elektroniczne nie nauczą dziecka słownictwa, do którego nauki potrzebna jest interakcja z drugim człowiekiem. Czas, który dzieci spędzają z różnymi urządzeniami elektronicznymi bardzo ogranicza czas, który można byłoby poświęcić na inne aktywności, na przykład zabawy tradycyjne, zabawy z rodzicami i z innymi dziećmi.

W opracowanej „Opinii o zasadach bezpieczeństwa w korzystaniu ze smartfonów, tabletów i komputerów przez dzieci i młodzież” zauważa się zwiększenie kontaktu dzieci z różnymi urządzeniami elektronicznymi nawet do 60% w stosunku do czasu przed pandemią .

Na podstawie wytycznych WHO, Royal College of Paediatrics and Child Health, Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Optometrycznego, Instytut Matki i Dziecka, 2021 sformułował kilka uniwersalnych zasad dotyczących ilości, jakości i organizacji czasu ekranowego dzieci i młodzieży:

Czas spędzany przed ekranem nie powinien wypierać korzystnych dla zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży aktywności, takich jak:

  • sen,
  • aktywność fizyczna,
  • bezpośrednie kontakty społeczne – rodzinne, towarzyskie z rówieśnikami,
  • realizacja pasji i zainteresowań.

Czas spędzany przed ekranem powinien być limitowany:

  • Dzieci poniżej 1 roku i do końca 1 roku życia nie powinny być eksponowane na ekran. 
  • Dzieci od 2-4 roku życia maksymalnie 1 godzina dziennie przy stałej obecności dorosłego. 
  • Dzieci i młodzież od 5 do 17 roku życia nie więcej niż 2 godzin w ciągu dnia.

Negatywne konsekwencje dla dzieci z używania urządzeń elektronicznych:

– opóźniony rozwój mowy,

– utrudnia budowanie relacji z innymi dziećmi tak zwany świat wirtualny,

– trudności w zakresie rozumienia,

– nadmierne komunikowanie się krzykiem, płaczem,

– brak koncentracji uwagi,

– brak zainteresowania książkami, układankami,

– brak zabawy tematycznej,

– prowadzą do nadpobudliwości,

– kłopoty ze snem,

– obciążenie narządu wzroku,

– ryzyko nadwagi,

– brak rozumienia emocji.

Najlepszą alternatywą dla urządzeń elektronicznych jest aktywność na świeżym powietrzu, zabawy z rodzicami i tradycyjne zabawki.

Aktywność na świeżym powietrzu:

– przekłada się na lepszą ochronę wzroku,

– zredukowanie ryzyka nadwagi.

Podczas wspólnej zabawy z rodzicami dziecko:

– czuje się słuchane,

– ważne i doceniane,

– zdobywa wiele praktycznych umiejętności,

– rozwija zasób słownictwa,

– zdobywa społeczno-emocjonalne zdolności. 

Tradycyjne zabawki np. klocki, samochody, lalki:

– wpływają pozytywnie na prawidłowy rozwój,

– przygotowują dziecko do radzenia sobie w różnych sytuacjach,

– rozwijają wyobraźnię.

Wiadome jest, że świat cyfrowy jest nieodłącznym elementem współczesnego życia, i nie chodzi o jego zatrzymanie, ale o racjonalne korzystanie.

Dlatego rola rodzica jest tu bardzo ważna, aby kontrolować dzieci w korzystaniu z urządzeń elektronicznych, gdyż zaniedbań z młodości nie można później odwrócić.

Przygotowała: Magdalena Bogaczyk-Dreksler

Źródła:

 

Skip to content