Przedszkole nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim

W tym dniu dzieci z grupy VIII wysłuchały opowiadania P. Reynoldsa

„Kropka”. Zwróciły uwagę na problem Vashtii, jej emocje, rozwiązanie

problemu. Następnie dzieci brały udział w zabawie ruchowej: Kropki idą w

ruch! Przedszkolaki opowiadały o swoich talentach i czego mogą nauczyć

innych. Największa atrakcją dnia było wykonanie kropki, z wykorzystaniem

farb plakatowych wraz z koleżanką/kolegą ze stolika.

Skip to content