^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupa VI

7:00 - 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Ćwiczenia słownikowe, słuchowe, oddechowe, artykulacyjne, ortofoniczne.

8:00 - 8:15 Ćwiczenia poranne.
8:15 - 8:30 Przygotowanie do śniadania.Zabiegi higieniczne.
8:30 - 8:55 Śniadanie - kultura spożywania, zachowania się przy stole.
8:55 - 9:15 Porządkowanie sali po posiłku. Zabiegi higieniczne w łazience.
9:15 - 11:30

Zajęcia edukacyjne realizowane z całą grupą. Oferty edukacyjne służące rozwijaniu umiejętności i wzbogacaniu wiedzy, przygotowując do podjęcia nauki w szkole. Formy aktywności dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Wspomaganie rozwoju dziecka w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej.

Wycieczki w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym.

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali.

11:30 - 11.40 Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe i higieniczne.
11:40 - 12:10 Obiad - umiejętne posługiwanie się sztućcami, zachęcanie do zjadania całej porcji, szczególnie warzyw.
12:10 - 12:20 Zabiegi higieniczne po obiedzie.
12:20 - 12:35 Odpoczynek na dywanie; słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.
12:35 - 13:15 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13:15 - 13:30 Przygotowanie do podwieczorku - zabiegi higieniczne.
13:30 - 13:45 Podwieczorek - kulturalne spożywanie posiłku, zachęcanie do zjadania całej porcji, szczególnie owoców.
13:45 - 15:00 Zabawy konstrukcyjne, gry planszowe. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne w sali.
15:00 - 16:00 Rozchodzenie się dzieci, spokojne zabawy, rozmowa z dziećmi na temat samopoczucia, problemów w grupie, porządkowanie sali, zwrócenie uwagi na formy grzecznościowe na pożegnanie.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 Rights Reserved.