Przedszkole nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardzo prosimy o zapoznanie sie z Ogłoszeniem dla Rodziców, a następnie wydrukować Deklarację str. 1 oraz str. 2, wypełnić i dostarczyć do przedszkola do dnia 22.01.2021r. (piątek)

UWAGA RODZICE!

W związku z Uchwałą Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku
Nr XXIX/336/2020, od 01.02.2021 r. będzie naliczana opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka będzie realizowane w godzinach od 8.00 – do 13.00 a koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę poza czasem bezpłatnego nauczania

i wychowania będzie wynosić 1,00 zł.

Odpłatność będzie naliczana z góry wg wskazanych przez Państwa pełnych godzin pobytu dziecka w placówce.

Deklaracje będą dostępne na stronie internetowej naszego przedszkola oraz w placówce                  od poniedziałku 18.01.2021 r.

Wypełnione deklaracje należy oddać do dnia 22.01.2021 r.

Prosimy również o zapoznanie się ze zmianami w Statucie. Uaktualniony statut będzie dostępny na stronie internetowej przedszkola od dnia 01.02.2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta, rodzice dzieci 6-letnich nie ponoszą w/w opłaty.

Skip to content