Przedszkole nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim

31 marca w naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Kolorem symbolizującym autyzm jest kolor niebieski.

Autyzm dziecięcy jest całościowym zaburzeniem rozwoju, obejmującym sferę poznawczą, emocjonalną i społeczną. Osoby z autyzmem  mają problemy z mówieniem, postrzeganiem  świata, rozumieniem  relacji społecznych . W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Wszystkie te informacje staraliśmy się przekazać Naszym Przedszkolakom podczas zajęć , które odbyły się w wszystkich grupach przedszkolnych. Celem obchodów jest zwiększenie świadomości oraz wskrzeszanie w naszych małych obywatelach empatii do osób z różnymi trudnościami .

Skip to content