Przedszkole nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim

 Pracownicy obsługi i administracji:

Woźne:

p. Ewa Skowronek,  (grupa I)

p. Magdalena Łeszyk  (grupa II)

p. Joanna Zaworska  (grupa III,IV)

p. Ewelina Galińska(grupa V)

p. Dorota Hurna, p. Małgorzata Chlasta

(grupy szkolne)


p. Ewa Konieczna – kucharka

p. Izabela Strzelczyk, Głodek Kinga – pomoc kucharki

p. Danuta Wałęsa – intendent

p. Magdalena Jagieła – sekretarka

p. Marek  Wasiela- rzemieślnik


p. Patrycja Zielezińska – logopeda (.p15@gmail.com)

p.  Lidia Rzekiecka- religia (lrzekiecka.p15@gmail.com)

p. mgr Beata Warkocz- język angielski (bwarkocz.p15@gmail.com)

 p. mgr Sylwia  Trawińska- nauczyciele wspomagający

Skip to content