^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bezpieczny Przedszkolak

Bezpieczny Przedszkolak - Wrzesień 2019 - Grudzień 2019

Bezpieczny Przedszkolak - działania zrealizowane w miesiącach:wrzesień - grudzień 2019r. w grupach I - VIII:

Grupa I - wprowadzenie zasad dotyczacych bezpiecznego zachowania się w sali, łazience, szatni, podczas spacerów i na placu zabaw. Spotkanie z policjantem.

 

Grupa II - zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się w sali, łazience, i szatni oraz podczas spacerów i na placu zabaw. Spotkanie z policjantem.

 

Grupa III - przypomnienie zasad dotyczacych bezpiecznej drogi do przedszkola. Wycieczka na skrzyżowanie. Spotkanie z przedstawicielką Straży miejskiej. Spotkanie z policjantem. 

 

Grupa IV - przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się i przechodzenia przez jezdnię, utrwalenie kolorów sygnalizacji świetlnej. Spotkanie z przedstawicielka Straży Miejskiej. Spotkanie z policjantem.

 

Grupa V - wycieczka na pobliskie skrzyżowanie - przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Spotkanie ze Strażą Miejską pod hasłem "Przestrzegaj bezpieczeństwa". Spotkanie z policjantem. Utworzenie w sali gazetki 'Bezpieczny Przedszkolak".

 

Grupa VI - spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej. Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie - bezpieczne poruszanie się. Spotkanie z polcjantem - bezpieczeństwo w domu i na ulicy. Zajęcia edukacyjne z pracownikiem Straży Miejskiej.

 

Grupa VII - Spotkanie ze Strażą Miejską - omówienie zasad bezpiecznego poruszania się p drogach. Wycieczka na skrzyżowanie - przestrzeganie zasad ruchu drogowego, rozpoznawanie znaków, bezpieczne przechodzenie przez ulicę. Spotkanie z policjantem na temat bezpiecznego poruszania sie po drogach. Zajęcia edukacyjne ze Strażą Miejską - zapoznanie z ich pracą i obowiązkami. 

 

Grupa VIII - Spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy - zaopatrzenie apteczki, pozycja bezpieczna, ćwiczenia praktyczne. Spotkanie z policjantem. Zajęcia edukacyjne ze Strażą Miejską. Spacer na skrzyżowanie - bezpieczne przejście. 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 Rights Reserved.