^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupa VII

7:00 - 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę i służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Ćwiczenia słuchowe, oddechowe, artykulacyjne, ortofoniczne.
8:00 - 8:10 Ćwiczenia poranne.
8:10 - 8:30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne.
8:30 - 8:55 Śniadanie - kultura spożywania, zachowania się przy stole.
8:55 - 9:10 Zabiegi higieniczne w łazience.
9:10 - 11:20 Zajęcia edukacyjne realizowane z całą grupą. Oferty edukacyjne służące rozwijaniu umiejętności i wzbogacaniu wiedzy, przygotowująca do podjęcia nauki w szkole. Formy aktywności dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Wspomaganie rozwoju dziecka w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej. Spacery lub wycieczki w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym.
11:20 - 11:40 Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe i higieniczne.
11:40 - 12:10 Obiad - umiejętne posługiwanie się sztućcami, zachęcanie do zjadania całej porcji, szczególnie warzyw.
12:10 - 12:20 Zabiegi higieniczne po obiedzie.
12:20 - 12:35 Poobiedni odpoczynek, słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej.
12:35 - 13:35 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.
13:35 - 14:10 Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek - zachęcanie do zjadania całej porcji, szczególnie owoców.
14:10 - 17:00 Zabawy konstrukcyjne, gry planszowe w sali. Rozchodzenie się dzieci, porządkowanie sali, zwrócenie uwagi na stosowanie form grzecznościowych.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 Rights Reserved.