^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupa V

7:00 - 8:15 Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
8:15 - 8:30 Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne.

8:30 - 9:00  Śniadanie, kształcenie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.
9:00 - 9:15   Zabiegi higieniczno - sanitarne.
9:15 - 10:15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Sytuacje edukacyjne organizowane w sali lub na powietrzu rozwijające różne formy aktywności dzieci zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
10:15 - 11:30   Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
11:30 - 12:00   Obiad.
12:00 - 12:15  Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej lub słuchanie czytanych bajek.
12:15 - 13:30 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Spacery i wycieczki.
13:30 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 16:00 Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 Rights Reserved.