^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupa VIII

7:00 - 8:15 Schodzenie się dzieci, powitanie.
Rozmowy dzieci z nauczycielem.
Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
Praca w małych grupach.
Ćwiczenia oddechowe, słuchowe, ortofoniczne.
Pomoc w przygotowaniu do zajęć, wybór dyżurnych.
Zabawy i ćwiczenia ruchowe.
8:15 - 8:30 Przygotowanie do śniadania - toaleta poranna.
8:30 - 8:55 Śniadanie - zdobywanie umiejętności kulturalnego jedzenia.
8:55 - 9:15 Zabiegi higieniczne po śniadaniu.
9:15 - 11:30 Zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania przedszkolnego w celu wspomagania rozwoju dziecka w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej.
Zabawy organizowane w sali lub na powietrzu, spacery i wycieczki w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym.
11:30 - 11:40 Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe i higieniczne.
11:40 - 12:10 Obiad - zachęcanie do zjadania całych porcji i różnorodnych potraw.
12:10 - 12:20 Zabiegi higieniczne po obiedzie.
12:20 - 12:35 Odpoczynek na dywanie, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.
12:35 - 13:50 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
13:50 - 14:00 Przygotowanie do podwieczorku - zabiegi higieniczne.
14:00 - 14:15 Podwieczorek - kulturalne spożywanie posiłku.
14:15 - 15:30 Zabawy na powietrzu lub w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci (zabawy w kącikach zainteresowań, klockami, rysowanie, lepienie...), ćwiczenia grafomotoryczne.
15:30 - 17:00 Rozchodzenie się dzieci, spokojne zabawy, rozmowa z dziećmi na temat samopoczucia, problemów w grupie, porządkowanie sali, zwrócenie uwagi na formy grzecznościowe na pożegnanie.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 Rights Reserved.