^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupa IV

7:00 - 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Ćwiczenia słownikowe, słuchowe, oddechowe, artykulacyjne, ortofoniczne.
8:00 - 8:15 Ćwiczenia poranne.
8:15 - 8:30 Przygotowanie się dzieci do śniadania (czynności samoobsługowe w toalecie).
8:30 - 9:00 Śniadanie - kultura jedzenia, zachowania się przy stole.
9:00 - 9:15 Porządkowanie sali po posiłku. Zabiegi higieniczne w łazience.
9:15 - 10:15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (realizacja podstawy programowej). Sytuacje edukacyjne organizowane w sali lub na świeżym powietrzu rozwijające różne formy aktywności dzieci zgodnie z możliwościami rozwojowymi. Wspomaganie rozwoju dziecka w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej. Wycieczki w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym.
10:15 - 11:15 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
11:15 - 11:30 Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe i higieniczne.
11:30 - 12:00 Obiad - umiejętne posługiwanie się sztućcami, zachęcanie do zjadania całej porcji, szczególnie warzyw.
12:00 - 12:15 Zabiegi higieniczne po obiedzie. Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej lub słuchanie czytanych bajek.
12:15 - 13:15 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub sali.
13:15 - 13:30 Przygotowanie do podwieczorku - zabiegi higieniczne.
13:30 - 14:00 Podwieczorek - kulturalne spożywanie posiłku, zachęcanie do zjadania całej porcji, szczególnie owoców.
14:00 - 17:00 Słuchanie opowiadań oraz bajek czytanych przez nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy na świeżym powietrzu. Swobodne zabawy przy stolikach (zabawy konstrukcyjne, zabawy manipulacyjne, układanie puzzli i układanek). Rozchodzenie się dzieci, porządkowanie sali, zwrócenie uwagi na stosowanie form grzecznościowych na pożegnanie.

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 Rights Reserved.