^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupa III

6:00 - 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi,zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

8:00 - 8:30 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:30 - 9:00 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
9:00 - 9:15 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
9:15 - 9:45 Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
9:45 - 10:15 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
10:15 - 11:15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (ubieranie się, zapinanie guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne na placu, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych
i społecznych w najbliższym otoczenia przedszkola.

11:15 - 11:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych, np. nakrywanie stołów do obiadu.
11:30 - 12:00 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
12:00 - 12:15 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu.
12:15 - 12:30 Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.
12:30 - 13:15 Zabawy na placu zabaw na świeżym powietrzu, spacery.
13:15 - 13:45 Praca indywidualna z dziećmi, zajęcia dodatkowe, zabawy ogólnorozwojowe.
13:45 - 14:00  Przygotowania do podwieczorku. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
14:00 - 14:15 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
14:15 - 15:15 Zabawy konstrukcyjne, gry planszowe. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.
15:15 - 17:00 Zabawy dowolne, zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 Rights Reserved.