^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupa II

6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo - stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

8:00 - 8:30 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:30 - 9:00 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
9:00 - 9:15 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka mycia rąk i sposobu korzystania z toalety.
9:15 - 9:45 Realizacja zajęć edukacyjno - wyrównawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
9:45 - 10:15 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
10:15 - 11:15 Czynnosci samoobsługowe przed wyjściem (ubieranie się, zapinanie guzików, suwaków - doskonalenie czynności). Zabawy swobodne na placu, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki, spacery - poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
11:15 - 11:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
11:30 - 12:00 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
12:00 - 12:15 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do leżakowania - nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
12:15 - 14:00 Leżakowanie, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej - wyciszenie.
14:00 - 14:15 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek - kultura spożywania posiłku.
14:15 - 15:15 Praca indywidualna z dziećmi, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, zabawy ogólnorozwojowe.
15:15 - 16:30 Zabawy dowolne, zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 Rights Reserved.