^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

PROCEDURY

SPIS PROCEDUR:
I. PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ
II. PROCEDURA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO
III. PROCEDURA CE, CZYLI BEZPIECZEŃSTWO ZABAWEK
IV. PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA
V. PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI
VI. PROCEDURA PODAWANIA LEKÓW DZIECIOM PRZEZ NAUCZYCIELI
VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB PASOŻYTNICZYCH
VIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ ŻYCIU
I ZDROWIU DZIECKA, WYPADKU
IX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA
X. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM Z RODZINY DYSFUNKCYJNEJ
ORAZ Z DZIECKIEM ZANIEDBYWANYM
XI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM, KTÓRE MA DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE
XII. PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
XIII. PROCEDURA ORGANIZOWANIA SPACERÓW , WYJŚĆ I WYCIECZEK
XIV. PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM PODCZAS POBYTU NA PLACU ZABAW
XV. PROCEDURA ZABEZPIECZENIA PRZED WTARGNIECIEM OSÓB NIEPOWOŁANYCH

Szczegółowy opis procedur znajduje się w Księdze Procedur, która znajduje się w biurze Dyrektora przedszkola.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 Rights Reserved.